Geologia inżynierska

Geologia inżynierska – co to jest?
Geologia inżynierska to pojęcie, z którym można się często spotkać nie tylko na uczelniach, ale i w środowisku branżowym. Ale co to właściwie jest i czym się ona dokładnie zajmuje? Między innymi o tym właśnie piszemy w naszym artykule. Otóż na samym początku warto zaznaczyć, że geologia inżynierska to oddzielny dział geologii, który został wydzielony w latach 20. XX wieku. Jego głównym zadaniem jest badanie środowiska geologicznego pod kątem jego zmienności i ewolucji. Wszystko po to, aby możliwe było skuteczne planowanie przestrzenne oraz regionalne i późniejsze bezpieczne wykonawstwo wszelkich obiektów budowlanych. Dziedzina ta łączy w sobie takie działy jak mechanika gruntów, geotechnika, geochemia i wiele innych. No dobrze, ale dla jakich projektów prowadzi się badania geologiczno-inżynierskie? Tutaj dotyczyć one będą przede wszystkim:
– budownictwa mieszkaniowego
– infrastruktury publicznej oraz przemysłowej
– rezerwatów i parków przyrodniczych.

Widać zatem, że geologia inżynierska ma swoje ważne miejsce w strukturze publicznej. Ze względu na to, że ma ona wpływ na powszechne bezpieczeństwo prace z nią związane zawsze, powinny być prowadzone profesjonalnie i z należytą starannością.

Related articles

Back to Top